Embassy of the Republic of North Macedonia in Bosnia and Hercegovina

Latest news

Заменик-министерката Исаки на форумот на ЕУСАИР во Сараево

Денес, во рамките на босанското претседателство со Јадранско-Јонската иницијатива, беше одржан 8-от форум на Стратегијата на ЕУ за Јадранско-Јонската иницијатива (ЕУСАИР) на кој учествуваше заменик-министерката за надворешни работи, Фатмире Исаки. Форумот претставува рефлексија на активностите на Стратегијата и нивната имплементација на макро-регионално ниво. Главната цел е да промовира економски и социјален просперитет и раст во регионот преку подобрување на неговата атрактивност, конкурентност и поврзаност. Со четири земји членки на ЕУ и четири земји кандидати за членство во ЕУ, стратегијата придонесува за понатамошна интеграција на Западен Балкан. Соочувајќи се со заеднички предизвици, земјите имаат за цел да создадат синергии и да ја поттикнат координацијата меѓу сите територии во Јадранско-јонскиот регион во четирите тематски области/столбови кои ја сочинуваат Стратегијата. Во своето излагање за време на министерскиот состанок одржан во рамките на форумот, ЗМНР Исаки истакна дека од своето приклучување кон Стратегијата и Иницијативата во 2020 година, целта на Северна Македонија е да придонесе за зајакнување на политичката димензија на Стратегијата, зајакнување на регионалната соработка и проширување на политичкиот дијалог на повеќе нивоа, со цел создавање на поинтегриран и одржлив Јадранско-јонски макрорегион, но истовремено да се поттикне и забрза пристапување на Западен Балкан во ЕУ. За време на министерскиот состанок беше прифатена и заедничката Декларација.

Телефонски разговор Османи - Конаковиќ

Министерот за надворешни работи Бујар Османи денес оствари телефонски разговор со својот хомолог од Босна и Херцеговина, Елмедин Конаковиќ. Честитајќи го стапувањето на должност, Османи изрази задоволство за високиот степен на пријателски односи и досегашната билатерална соработка меѓу двете држави, како и убеденоста дека постои можност и потенцијал за нивно проширување, преку конкретни проекти и иницијативи, особено економската соработка.  По добиениот кандидатски статус за членство во ЕУ, уште еднаш беше пренесена подготвеноста за споделување на искуствата на Северна Македонија во процесот на Евро-атлантско интегрирање на Босна и Херцеговина.   “Одлуката да се даде статус на земја-кандидат за членство во ЕУ е важна за реформски курс на Босна и Херцеговина и од големо значење е за стабилноста и севкупниот развој на регионот и неговата што поскора интеграција во ЕУ“ нагласи Османи. Посебен осврт беше направен на регионалната соработка, со фокус на претседавањето на Северна Македонија со САД-Јадранската повелба (А5) и ОБСЕ. Во тој контекст, се разговараше за претстојниот министерски состанок во рамките на А5 (27-28 март) и посетата на теренската мисија на ОБСЕ во Босна и Херцеговина, планирано да се реализира во текот на месец април 

Скопје, 21 март 2023 година

Address of Minister Osmani at anniversary of Srebrenica genocide

Foreign Minister Bujar Osmani,together with numerous other high representatives of countries from the region and the world, today delivered an address on the anniversary of the Srebrenica genocide. “We are hounoring thousands of innocent victims, all those innocent men and children who were murdered in Srebrenica 26 years ago, and an even greater number of civilians who, in an attempt to save their lives, were forced to flee their homes. The events of July 1995, when more than eight thousand civilians were murdered must not be forgotten, and the facts related to it should not be relativized, a guarantee that the same will not be repeated. The lessons learned from this event, as well as the commitments to building lasting peace and prosperity bring hope to the future generations and the region as a whole”, Osmani emphasised. “The European perspective for all countries in the region is the greatest transformative energy that drives our countries forward towards progress and reforms, whereupon we remain fully committed to building humane and democratic societies in which the rule of law and the human rights and freedoms will be respected, we will advocate promotion of equality and respect for diversity, the weak and the powerless. By respecting the victims and defending the truth, we can build a future”, Osmani concluded.

Tourist destinations

Кањон Матка, Скопје

Крушево

Широк Сокак, Битола