Фото галерија: Заменик-министерката Исаки на форумот на ЕУСАИР во Сараево

Слика 1